U bent nu hier:
JA! 30; download JA! 30; download

Poll

Door de AJN aangesproken worden met u of jij?


Collumn Lucy op JGZCaptise


Regionale Afdelingen


Klik op uw eigen regio in de kaart!

Medische handelingen op school?


Is het  de taak van de jeugdarts om een bekwaamheidsverklaring te tekenen voor de leerkracht? Het gaat bijv om het geven van sondevoeding, een vingerprik bij diabetes, rectaal medicatie of adhdmedicatie geven.

Er is een document van het RIVM: 'Gezondheidsrisico’s in een basisschool of buitenschoolse opvang' (paragraaf 8 'Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen' (pagina 33) en paragraaf 16 'Voorbeeld ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ (pagina 58))

KNMG,antwoord:Strikt genomen gaat het niet om handelingen die onder de wet BIG vallen. Er is dus ook geen juridisch standpunt over en kan het best per geval bekeken worden. De verklaring is eigenlijk niet eens nodig, maar scholen (of verzekering van school) willen deze wel graag hebben. Degene die de verklaring opstelt moet zelf bekwaam zijn tot het uitvoeren van de handeling. Dit hoeft geen arts te zijn en kan gedaan worden door de huisarts, specialist, bedrijfsarts, verpleegkundige (ziekenhuis of thuiszorg) en zelfs de ouder. Jeugdartsen zijn wel bevoegd tot medische handelingen, maar meestal niet bekwaam. Degene die voorschrijft, is de eerst aangewezene om te regelen dat bijv leerkrachten geschoold worden (op verzoek van ouders).

De rol van de de jeugdarts is school hierover informeren en uitleggen hoe het zit.

Vaak verwijzen wij ook naar het protocol van de GGD van de GGD Groningen

Medicijnverstrekking en medische handelingen op school

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Transitie jeugdzorg

Nieuws, Opinies en dossiers

Iets voor U?

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden

Personal Dashbord

U kunt een pagina samenstellen die u toegang geeft tot de vakinformatie en online hulpmiddelen die u belangrijk vindt.

Meer info

Maak uw eigen personal dashbord aan

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd