U bent nu hier:
JA! 30; download JA! 30; download

Poll

Door de AJN aangesproken worden met u of jij?


Collumn Lucy op JGZCaptise


Regionale Afdelingen


Klik op uw eigen regio in de kaart!

Reactie KAMG en AJN op de beleidsbrief “Geen kind buiten spel: beleidsbrief stelselwijziging Jeugd

Op 8 november heeft de Staatsecretaris van Volksgezondheid, mevrouw Veldhuijzen van Zanten, haar beleidsbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over de stelselwijziging Jeugdzorg: 'Geen kind buiten spel’
Ook voor de JGZ worden er veranderingen aangekondigd. Zo wordt een deel van de JGZ overgeheveld naar de nieuwe wet op de Zorg voor Jeugd en blijft een deel in de Wet Publieke Gezondheid. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid om welk deel het precies gaat en wat de consequenties zijn voor de JGZ.

Samen met de KAMG heeft de AJN een inhoudelijke reactie verwoord, die naar de KNMG is gestuurd en verwerkt is in het standpunt van de KNMG over de stelselwijziging en de beleidsvoornemens in de genoemde brief: 'Reactie op beleidsbrief stelselwijziging Jeugd' (8 november 2011)
Maar ondertussen zitten we niet stil; er zijn regelmatig overleggen op het ministerie over de sttelselwijziging. Vorige week was de AJN aanwezig bij het Ronde Tafelgesprek met de vaste Kamercommissie Jeugdzorg, met de kamerleden Arib (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Wiegman (CU), Kooiman (SP), Bruins Slot (CDA), en vd Burg (VVD).

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met de voorzitter, Catelijne Wierenga, of met de vicevoorzitter, Henrique Sachse.


Download hier de reactie

 Informatie rijksoverheid stelselwijziging jeugd

Meer over stelselwijziging jeugd
Datum Titel
14-12-2011 Antwoord op schriftelijke kamervragen
8-12-2011 Reactie KNMG stelselwijziging jeugd
8-11-2011 Beleidsbrief staatssecretaris
14-5-2011 Werk in uitvoering

Transitie jeugdzorg

Nieuws, Opinies en dossiers

Iets voor U?

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden

Personal Dashbord

U kunt een pagina samenstellen die u toegang geeft tot de vakinformatie en online hulpmiddelen die u belangrijk vindt.

Meer info

Maak uw eigen personal dashbord aan

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd