U bent nu hier:
JA! 30; download JA! 30; download

Poll

Door de AJN aangesproken worden met u of jij?


Collumn Lucy op JGZCaptise


Regionale Afdelingen


Klik op uw eigen regio in de kaart!

Reactie op artikel ”Rust, troost en regelmaat” uit het Volkskrantmagazine van zaterdag 14-01-2012

De  Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) en de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) hebben het artikel over de huilpoli in Dordrecht met veel interesse gelezen.

Wij vinden het een goede zaak  dat steeds meer ziekenhuizen een huilpoli starten, zoals recent in het Albert Schweitzerziekenhuis. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vinden dit een aanvulling op de zorg voor huilbaby’s, zoals deze vanuit de consultatiebureaus wordt  gegeven. Zij herkennen  de beschreven problematiek van de huidige, jachtige maatschappij waarin ouders van een baby, die veel huilt, tegenstrijdige adviezen krijgen vanuit hun omgeving.

Ouders kunnen vaak voldoende uit de voeten met de laagdrempelige en kortdurende begeleiding vanuit het consultatiebureau. Een gedegen anamnese, juiste uitvoering van een stappenplan, opgesteld in samenwerking met huisartsen en kinderartsen, en optimale begeleiding van de ouders zijn hierbij essentieel. Rust en regelmaat, zonodig gecombineerd  met inbakeren en een ingedikte voeding behoren tot de veel gegeven adviezen. De problematiek zoals geschetst in het artikel kan hier mee voorkomen worden.

In sommige gevallen is dit echter niet toereikend. Wij zijn dan ook verheugd dat steeds meer ziekenhuizen op hun huilpoli intensievere begeleiding kunnen bieden wanneer dit nodig is.

Hannie Madern, jeugdarts, AJN, voorzitter afdeling ZuidHolland
Inge Parlevliet, jeugdverpleegkundige, V&VN, voorzitter fractie Jeugd

Transitie jeugdzorg

Nieuws, Opinies en dossiers

Iets voor U?

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden

Personal Dashbord

U kunt een pagina samenstellen die u toegang geeft tot de vakinformatie en online hulpmiddelen die u belangrijk vindt.

Meer info

Maak uw eigen personal dashbord aan

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd