U bent nu hier:
JA! 30; download JA! 30; download

Collumn Lucy op JGZCaptise


ABCraad

Functie en positie van de ABCraad

De ABCraad is een meningvormend en adviserend orgaan en klankbord voor het bestuur. Hij bestaat uit afgevaardigden van de afdelingsbesturen en vertegenwoordigers van de commissies/secties.
Per afdelingen participeren maximaal twee personen, waarvan een stemrecht heeft.
Informatie van en naar het bestuur, de afdelingen en de commissies wordt met elkaar uitgewisseld.

 De ABCraad staat het bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen, indien hij dit uit hoofde van zijn adviserende taak gewenst acht. Het doorgeven van signalen uit de regio's wordt ook als een belangrijke taak gezien. Bij noodzakelijke tussentijdse aanpassingen van de begroting zal de ABCRaad worden geconsulteerd door het bestuur.

De ABCraad komt drie keer per jaar bij elkaar.

In het huishoudelijk reglement is een paragraaf gewijd aan de ABCraad

Voorzitter: Jitske Roodbergen

Secretaris: Erika Veen

ABC leden wordt aangeraden om zich aan te melden bij de besloten groep ABC raad van de AJN, dan ben je snel op de hoogte van het laatste nieuws

Data 2013

Locatie:  Churchilllaan 11, 12e verdieping, 3527 GV Utrecht

Het kantoor van de AJN zit op de 7e verdieping, maar de vergaderruimte is op de 12e verdieping

Woensdag 9 oktober 2013

Data 2014

Woensdag 5 februari 2014

Dinsdag 13 mei 2014

Woensdag 1 oktober 2014Concept Verslag ABC raad 130514  Dit item is alleen beschikbaar als u bent ingelogd met de juiste rechten.
Inloggen

ABC raad notulen 6-2-2013  Dit item is alleen beschikbaar als u bent ingelogd met de juiste rechten.
Inloggen

ABC raad notulen 24-10-2012  Dit item is alleen beschikbaar als u bent ingelogd met de juiste rechten.
Inloggen

Personal Dashbord

U kunt een pagina samenstellen die u toegang geeft tot de vakinformatie en online hulpmiddelen die u belangrijk vindt.

Meer info

Maak uw eigen personal dashbord aan

Iets voor U?

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd